Kvalitet og miljø

Kvalitet-, miljø og arbeidsmiljøpolicy

Vi skal;

·engasjere alle ansatte i å oppnå målbare mål
·kontinuerlig forebygge og forbedre alle prosesser for å best mulig møte kundenes forventninger  
·utføre miljøarbeid som en integrert del av selskapets langsiktige strategi ved å etablere styringsregler og prosedyrer for organisering og gjennomføring av miljøarbeid  
·være i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instruksjoner.  
·gjennom konstante forbedringer minimeres den negative miljøpåvirkningen av alle prosessene i virksomheten på en økonomisk måte.. 
·stille krav og prioritere leverandører og entreprenører som jobber for at råvarer, produkter, transport og tjenester skal produseres og leveres på en miljøvennlig måte.  
·ta hensyn til miljøpåvirkning ved forandringer i virksomheten  
·konsultere, informere, utdanne og engasjere våre ansatte, samt informere om selskapets og medarbeidernes individuelle forpliktelser.  
·Åpent kommunisere vårt miljøarbeid og andre miljøpåvirkninger med ansatte, offentlige, kunder, leverandører, myndigheter og andre interessenter.